ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Σταύρος Ανεστίδης – Διευθυντής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
 • Μάρθα Βασιλειάδη – Λέκτορας του Τµήµατος Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Κατρίν Βελισσάρη – τ. Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
 • Γιώργος Γεωργής – Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ
 • Δηµήτρης Δασκαλόπουλος – Ποιητής, Κριτικός
 • Δημήτρης Καργιώτης – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του ΠΙ
 • Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου- Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ
 • Ερατοσθένης Καψωµένος – Οµότιµος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας του ΠΙ
 • David Connolly – Καθηγητής του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Θωµάς Κοροβίνης - Φιλόλογος, Συγγραφέας
 • Peter Mackridge – Καθηγητής του Τμήματος Μεσαιωνικών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
 • Παναγιώτης Νούτσος – Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΠΙ
 • Γιώργος Παπαναστασίου – Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Νικήτας Παρίσης – Φιλόλογος-Συγγραφέας
 • Γιάννης Πάσχος – Ποιητής
 • Μανώλης Πιμπλής – Δημοσιογράφος
 • Αλεξάνδρα Σαμουήλ – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του ΠΚ
 • Κυριάκος Χαραλαµπίδης – Ποιητής
 • Ασπασία Χασιώτη – Δρ. Φιλολογίας, Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Παντελής Βίγκας – Εκπρόσωπος Μειονοτήτων στη Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφίων, Εκπρόσωπος Ιδρυτή Ζωγραφείου Λυκείου, Πρόεδρος Κοινότητας Νιχωρίου
 • Γιάννης Θ. Δεµιρτζόγλου – ∆ιευθυντής Ζωγραφείου Λυκείου
 • Ερατοσθένης Καψωµένος – Οµότιµος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας του ΠΙ
 • Θωµάς Κοροβίνης – Φιλόλογος, Συγγραφέας
 • Αικατερίνη Μαντουλίδου – Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
 • Γιώργος Παπαλιάρης – Πρόεδρος Κοινότητας Σταυροδροµίου-Πέρα και Πρόεδρος Κοινότητας Μέγα Ρεύµατος
 • Özcan Şabudak – Υποδιευθυντής Ζωγραφείου Λυκείου
 • Ελευθερία Στόικου – Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
 • Ασπασία Χασιώτη – Δρ. Φιλολογίας, Γενική ∆ιευθύντρια Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
 • Άννα Ψαροπούλου – Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωγραφείου Λυκείου